”Biblioteket är en bas för varje människas lika värde och möjlighet till personlig utveckling. Där pågår samtal, möten, studier och där har vi tillgång till vårt kulturarv. Utan bildning och kultur blir vi verktyg för andras viljor i stället för centrum i våra liv.”

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

 

Den 3 mars startade Sveriges Författarförbunds nationella kampanj Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget. I vår kampanjfilm delar ett trettiotal litteratur- och biblioteksfantaster, som skolelever, rektorer, skådespelare, journalister och andra låntagare, med sig av sina tankar om varför biblioteken är viktiga för individen såväl som samhället.

Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

Offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad information. Men denna roll har både ifrågasatts och börjar glömmas bort.

Därför har Sveriges Författarförbund tagit initiativ till en bibliotekskampanj som inleds den 3 mars och avslutas under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, med följande budskap:

• Skapa likvärdiga bibliotek. I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum.

• En skola, ett bibliotek. Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal.

• Biblioteken – den femte statsmakten. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret.

Det är dags att rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget!