Hur handskas biblioteken med restriktionerna under coronapandemin? Hur kan låntagare få tillgång till böcker om de tillhör en riskgrupp? Här hittar du exempel på hur biblioteken löser sitt uppdrag i coronatider. Följ också Facebookgruppen Bibliotek i coronakris (skapad av Biblioteksbladet) för en uppdatering om hur läget är på landets bibliotek.

Rapport Biblioteken under coronakrisen

I juni 2020 gjorde Sveriges Författarförbund rapporten Biblioteken under coronakrisen – en lägesrapport från 14 folkbibliotek, som genom intervjuer med 14 biblioteks- och kulturchefer undersökt hur biblioteksverksamheten i lika många kommuner fungerar under coronakrisen. Rapporten visar att majoriteten bibliotek tar sitt demokratiska uppdrag på stort allvar och gör betydande insatser för att tillgodose invånarnas tillgång till det som biblioteken ska erbjuda.

Rapporten kan laddas ner som pdf här.

KB puffar för rapporten på sin hemsida – länk här.

 

 

 

 

 

 

 


Bibliotekarie Annika Hälldin Lahger, Stockholms stadsbibliotek, testcyklar sin ellådcykel som ska användas för leverans av böcker till låntagare som är 70+!