tunnavskiljare01

Välkommen till Författarförbundet!

Som medlem i Författarförbundet är du en del av det centrala arbetet med att upprätthålla och förbättra författarnas och översättarnas villkor i Sverige. Med vår gemensamma och samlade erfarenhet har vi lärt oss att det är mycket viktigt att hålla ihop i en bokbransch som är i ständig rörelse. Branschen består av många parter, var och en med sina egenintressen. På en sådan marknad handlar det till stor del om att komma överens och hitta lösningar så att var och en gagnas på bästa sätt. I Sveriges Författarförbund tar vi ställning för just dina intressen som författare eller översättare. Fortsätt läsa.

Grethe Rottböll, ordförande