tunnavskiljare01

 

Medlemsansökan

För digital medlemsansökan, klicka här
För medlemsansökan i pdf, klicka här

Innan du söker är det viktigt att du läser igenom nedanstående!

Sveriges Författarförbunds kompetens och avtalsområde gäller författare som skriver skönlitteratur och sakprosa för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden. Grunden för medlemskap är att insänt material har allmänlitterär inriktning. Akademisk litteratur avsedd endast för universitet beaktas normalt inte. Sveriges Författarförbunds stadgar reglerar att ”Den som offentliggjort två verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde skall anses vara berättigad till medlemskap”.
Med två publicerade verk gör den sökande gällande att det inte rör sig om en engångsföreteelse, utan om en påbörjad litterär verksamhet.

För att din medlemsansökan ska behandlas måste du erlägga en avgift om 300 kr.

Är du utgiven på etablerat förlag?

Om du är utgiven på traditionella, etablerade förlag, som utför en redaktionell behandling av texten enligt god förlagspraxis och tar hänsyn till goda branschvillkor, kan du bli invald när som helst under året. Det gäller även om du ansöker om medlemskap som översättare.

Är du egenutgivare eller utgiven på oetablerat förlag?

Om du är utgiven på oetablerat förlag, så kallade hybridförlag, är egenutgivare eller på annat sätt själv bekostat utgivningen så kommer vi att begära in dina verk för bedömning. Invalsnämnden läser alltid verk skrivna på andra språk, egenbekostad utgivning och verk utgivna på förlag där vi ställer oss frågande till den redaktionella behandlingen av texten.

Bedömningen sker vid två tillfällen per år. Den som inkommer med sin ansökan mellan 1 januari och 19 mars 2019 och vars verk måste bedömas, ombeds inkomma med sina verk senast till sistnämnda dag. Du kommer att bli kontaktad av sekreteraren för invalsnämnden för det fall din ansökan blir föremål för bedömning. Du kommer då att få beslut om inval eller avslag i mitten av juni 2019.

Den som ansöker mellan 21 mars och 14 september 2019 måste inkomma med sina verk senast till sistnämnda dag. Du kommer då att få beslut om inval eller avslag i mitten av december 2019.

Handläggningstiden kan därmed uppgå till 6 månader om dina verk måste bedömas.

Ansökans innehåll

Fyll i ansökan noggrant och ange utförligt din produktion. Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan men var beredd på att invalsnämnden kan begära att få läsa dina åberopade verk.

Delat författarskap bedöms individuellt efter ansvaret för helheten av verket eller efter den skrivna andelen av boken. Uppge hur stor del av verket du åberopar eller om samarbetet har inneburit att ni har ett gemensamt ansvar för hela texten.

När digital publicering åberopas ska länkar till nätsidor anges. Ange var verken finns tillgängliga för läsning i fall verken inte finns i bibliotekskatalogen LIBRIS.

Sektionstillhörighet

Sveriges Författarförbund har fyra sektioner:

Ange på ansökan vilken sektion du önskar tillhöra. Det går bra att ange tillhörighet till flera sektioner. Om du inte fyller i sektionstillhörighet går du miste om inbjudningar till medlemsmöten, kurser och annan aktivitet som anordnas av sektionen.

 

For information in English, click here!