tunnavskiljare01
Sveriges Författarförbunds guide till författare och litterära översättare

Här har vi samlat information om Sveriges Författarförbund på arabiska, persiska, engelska, och tigrinji. Längst ned finns även en svensk version av guiden. På persiska och engelska finns också blankett för ansökan om medlemskap. Samtliga guider och blanketter är nedladdningsbara pdf:er.

دليل رابطة الكتاب السويديين للأدباء والمترجمين الأدبيين

→ عضو شوید

راهنمای تهیه شده توسط نویسندگان سوئد مختص نویسندگان و مترجمان

 

The Swedish Writers’ Union’s guide for authors and literary translators | Become a member 

መራሒ ሓበሬታ ብዛዕባ ማሕበር ደረስቲ ሽወደን ንደረስቲን ተርጐምቲ ስነ-ጽሑፍን

Guide till författare och litterära översättare