tunnavskiljare01

Vi bevakar upphovsrätten, bekämpar gratisarbete och försvarar yttrandefriheten

Författarförbundet bevakar upphovsrätten och besvarar upphovsrättsliga frågor. Genom att arbeta för moderna avtal med utgångspunkt i etablerad branschpraxis bekämpar vi gratisarbete.

Författarförbundet försvarar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt bland annat genom att arbeta solidariskt med författare och översättare i andra länder, gynna fristadsförfattare i Sverige och ge stöd åt fängslade författare.

Våra fokusområden

  • Öka litteraturens värde på den digitala bokmarknaden
  • Värna författares skapande och upphovsrätt gentemot generativ AI