tunnavskiljare01

Vi bevakar upphovsrätten, bekämpar gratisarbete och försvarar yttrandefriheten.

Författarförbundet bevakar upphovsrätten och besvarar upphovsrättsliga frågor. Genom att arbeta för moderna avtal med utgångspunkt i etablerad branschpraxis bekämpar vi gratisarbete. Många frågor kring upphovs- och avtalsrätt besvaras under Rådgivning.

Författarförbundet försvarar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt bland annat genom att arbeta solidariskt med författare och översättare i andra länder, gynna fristadsförfattare i Sverige och ge stöd åt fängslade författare.

Våra fokusområden

  • Öka bokens värde genom att följa utvecklingen och anta utmaningarna på den digitala bokmarknaden med hänsyn tagen till upphovsrätt, avtal och ersättningar.
  • Stärka kulturpolitiken så att den innefattar skarpa förslag om litteraturens och bibliotekens roll i samhället.
  • Öka tillgången till sociala trygghetssystem för författare och översättare.