tunnavskiljare01

Vi bevakar upphovsrätten, bekämpar gratisarbete och försvarar yttrandefriheten.

Hur länge gäller upphovsrätten? Hur mycket får man citera ur en text? Vad är DSM-direktivet? Hur skyddar man ett manus? Författarförbundet bevakar upphovsrätten och besvarar upphovsrättsliga frågor per mejl eller telefon. Genom att arbeta för moderna avtal med utgångspunkt i etablerad branschpraxis bekämpar vi gratisarbete. Många frågor kring upphovs- och avtalsrätt besvaras under fliken Rådgivning.

Sveriges Författarförbund försvarar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt bland annat genom att arbeta solidariskt med författare och översättare i andra länder, gynna fristadsförfattare i Sverige och ge stöd åt fängslade författare.

Våra fokusområden 2021

Öka bokens värde genom att följa utvecklingen och anta utmaningarna på den digitala bokmarknaden med hänsyn tagen till upphovsrätt, avtal och ersättningar.
Stärka kulturpolitiken så att den innefattar skarpa förslag om litteraturens och bibliotekens roll i samhället.
Öka tillgången till sociala trygghetssystem för författare och översättare.