Folk- och skolbiblioteken lever under en allt mer osäker tillvaro och framtidshorisont. Förståelsen för bibliotekens betydelse och potential för det demokratiska samhället sviktar dessvärre bland makthavare och beslutsfattare. Därför har Sveriges Författarförbund tagit initiativ till bibliotekskampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget. Som en del av kampanjen har det tagits fram en film som består av 31 röster som ger sin syn på varför biblioteken är viktiga för individen såväl som för samhället. Det kommer också läggas upp enskilda filmklipp kontinuerligt på denna sida och på Facebooksidan Rusta biblioteken.

MEDVERKANDE I KAMPANJFILMEN

Olov Hyllienmark, översättare och ordförande Översättarsektionen Sveriges Författarförbund
Katarina Strömgård, illustratör och barnboksförfattare
Jesper Bengtsson, journalist och ordförande Svenska PEN
Tanisha Chowdhury, elev Enbacksskolan
Patrik Vestberg, rektor Stockholm Science and Innovation School
Olle Wästberg, tidigare ordförande i den statliga demokratiutredningen
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
Kristina Sjögren, författare
Patrik Lundberg, vice ordförande Sveriges Författarförbund
Åsa Lind, barn- och ungdomsboksförfattare
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Aisha Hassan, elev Enbacksskolan
Carl-Henrik Svenstedt, författare och filmare
Marika Lagercrantz, skådespelerska och regissör
Abdullatif al Shotaihi, elev Enbacksskolan
Mårten Sandén, barnboksförfattare
Balsam Karam, bibliotekarie och författare
Simon Norrthon, skådespelare och ordförande Teaterförbundet scen och film
Cilla Dalén, bibliotekarie
Ole Sund, elev Stockholm Science and Innovation School
Per Wirtén, författare och frilansskribent
Felicia Oijens, elev S:t Eriks gymnasium
Christer Nylander, ordförande riksdagens kulturutskott
Anisur Rahman, styrelseledamot Sveriges Författarförbund
Helena Franzén, dansare och koreograf
Julia Issa, elev Enbacksskolan
Sonja Martin-Löf, låntagare
Gunilla Wettersjö, låntagare
Imran Mohamoud, elev Enbacksskolan
Frida Engman, förbundsordförande Läromedelsförfattarna
Madeleine Hjort, ordförande Författarförbundets biblioteksråd

Kortfilmer