Stockholm Literature | Moderna Museet 24-26 oktober. Fredag 19.00-20.00 i Auditoriet: Invigning av festivalen med utdelning av Årets Översättning. Samtal mellan pristagaren Marie Anell och författaren Samar Yazbek.   Lördag  10.50-11.20 på läsningscenen: Översättaren bakom boken. Årets översättare Marie Anell och hedersomnämnda översättaren Anna-Säflund Orstadius ger sin ingång till Samar Yazbeks En mörk strimma av ljus…