• Datum:
  • Plats: Moderna Museet, Stockholm

Stockholm Literature | Moderna Museet 24-26 oktober.

Fredag

19.00-20.00 i Auditoriet: Invigning av festivalen med utdelning av Årets Översättning. Samtal mellan pristagaren Marie Anell och författaren Samar Yazbek.

 

Lördag 

10.50-11.20 på läsningscenen: Översättaren bakom boken. Årets översättare Marie Anell och hedersomnämnda översättaren Anna-Säflund Orstadius ger sin ingång till Samar Yazbeks En mörk strimma av ljus och Marie-Hélène Lafons Annonsen. Presenteras av Gunnar Ardelius.

11.30-12.00 på läsningsscenen: Samar Yazbak läser ur En mörk strimma av ljus på arabiska och Irene Lindh från Dramaten läser Marie Anells översättning. Presenteras av Gunnar Ardelius.

 

Söndag

14.10-14.40 på läsningsscenen: Översättaren bakom boken. Två översättare från spanska, Manni Kössler och Yvonne Blank, ger sin ingång till Juan Gabriel Vasquez Ljudet av sådant som faller och Enrique Vila-Matas Bartleby & Co.

14.50-15.20 på läsningsscenen: Enrique Vila-Matas läser på spanska och Lil Terselius från Dramaten läser Yvonne Blanks översättning.

15.30-16.00 på läsningscenen: översättarna Jenny Tunedal och Niclas Nilsson ger sin ingång till Anne Sextons lyrik och presenterar några av de nytolkade dikterna med Lil Terselius från Dramaten.

 

Övriga programpunkter

På läsningsscenen kommer fler översättningar att läsas under lördagen och söndagen i samarbete med skådespelare från Dramaten. Ladda ner hela programmet här.

 

Inträde

Medlemmar i SFF behöver inget festivalkort för att komma på fredagens invigning i auditoriet med utdelning av Årets Översättning utan löser bara en platsbiljett för 20 kr.

Ett festivalkort för 299 kr ger tillträde till den övriga festivalen och samtliga utställningar på Moderna Museet. Till de större programpunkterna i auditoriet löser man även en platsbiljett för 20 kr.