Remissyttrande över Upphovsrätten på den digitala marknaden

Remissyttrande över Upphovsrätten på den digitala marknaden (DS2021:30)

Remissyttrande över Litteraturutredningens betänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65)

SFFs remissyttrande över Läsandets kultur (2013-03-01)

Pressmeddelande 2013-03-01 angående Sveriges Författarförbunds remissyttrande över Litteraturutredningen

Remissyttrande över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

SFFs remissyttrande över ny bibliotekslag (2012-09-14)

Remissyttrande över upphovsrättsutredningens översyn av reglerna om upphovsrättens avtal (SOU 2010:24)

SFFs remissyttrande över Avtalad upphovsrätt (2010-09-13)

Remissyttrande över Kulturutredningen (SOU 2009:16)

SFFs remissyttrande över Kulturutredningen (2009-05-19)