Sveriges Författarförbund värnar upphovsrätten och arbetar för att stärka författares och översättares ställning. Vi bevakar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt samt verkar för rätten till ett fritt meningsutbyte. Vi verkar för att framhålla bokens dubbla värde – inte bara som vara utan framför allt som kulturbärare.