Gå till innehållet

Vad menas med ”litterärt gratisarbete”?

Med litterärt gratisarbete menar Författarförbundet både förfrågningar om att delta i större och mindre sammanhang till inget arvode alls eller till en blygsam summa långt under den rekommenderade normen. Det är vanligt att det sker i behjärtansvärda sammanhang, i läsfrämjandekampanjer, vid insamlingar, till förmån för utsatta grupper, med mera. Men det förekommer också i nära anslutning till ett arvoderat uppdrag: en författare blir inbjuden som inspirerande gäst till ett möte utan att arvoderas, en översättare får ta emot ett pris men får betala resa och övernattning själv för att kunna delta i prisceremonin, en översättare ombeds skriva en ansökan om utgivningsstöd för sin översättning, en författare får i uppdrag att skriva en text till scenprogrammet när hens bok blivit film.

Inte sällan uppmanas en författare att framträda av en arrangör som hoppas att författaren ska avstå från ersättning eller arvoderas av någon annan, till exempel det förlag som ger ut författarens böcker. Arrangören tycks tro att det räcker med att författaren blir glad över att få berätta om sig själv och sina böcker och att det kan anses ingå i den marknadsföring som de flesta förlag avtalar med författare om. I själva verket kan det som förväntas vara ett framträdande som kräver mer förberedelse och sker inför en publik som betalar entréavgift till evenemanget. Då är det inte rimligt att författaren ska ställa upp gratis.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.