Gå till innehållet

Vad ska ett arvode täcka?

Om författaren/översättaren utför ett uppdrag, till exempel att framträda inför en publik, ska arvodet täcka arbetsinsatsen, förberedelsen som krävs och den tid som läggs ned på att utföra uppdraget.

Om författaren/översättaren levererar ett upphovsrättsligt skyddat verk ska arvodet täcka arbetsinsatsen, tiden som läggs ned samt ersättning för rätten att få använda verket på olika sätt.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.