Gå till innehållet

Vad ska ett arvode täcka?

Om författaren/översättaren utför ett uppdrag, till exempel att framträda inför en publik, ska arvodet täcka arbetsinsatsen, förberedelsen som krävs och den tid som läggs ned på att utföra uppdraget.

Om författaren/översättaren levererar ett upphovsrättsligt skyddat verk ska arvodet täcka arbetsinsatsen, tiden som läggs ned samt ersättning för rätten att få använda verket på olika sätt.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.