Gå till innehållet

Vad gör en författare? Vad gör en översättare?

Författare och översättare är upphovspersoner. De skapar litterära verk och är specialister inom sitt område, ofta med hög utbildning och lång erfarenhet. Utöver det litterära skapandet anlitas de för att utföra uppdrag som ryms inom det litterära yrkesfältet: textredigering, språkgranskning, faktagranskning, budskapsformulering, talskrivande, med mera. Ett vanligt förekommande uppdrag är att hålla ett framträdande, ett föredrag eller en kurs/utbildning.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.