Gå till innehållet

Vad gör en författare? Vad gör en översättare?

Författare och översättare är upphovspersoner. De skapar litterära verk och är specialister inom sitt område, ofta med hög utbildning och lång erfarenhet. Utöver det litterära skapandet anlitas de för att utföra uppdrag som ryms inom det litterära yrkesfältet: textredigering, språkgranskning, faktagranskning, budskapsformulering, talskrivande, med mera. Ett vanligt förekommande uppdrag är att hålla ett framträdande, ett föredrag eller en kurs/utbildning.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.