Digital medlemsansökan

Ansökningsblankett i pdf för utskrift

 


Viktigt att läsa innan du söker medlemskap

Sveriges Författarförbunds kompetens och avtalsområde gäller författare som skriver skönlitteratur och sakprosa för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden. Grunden för medlemskap är att insänt material har allmänlitterär inriktning. Akademisk litteratur avsedd endast för universitet beaktas normalt inte. Sveriges Författarförbunds stadgar reglerar att ”Den som offentliggjort två verk av konstnärligt eller vetenskapligt värde skall anses vara berättigad till medlemskap”.
Med två publicerade verk gör den sökande gällande att det inte rör sig om en engångsföreteelse, utan om en påbörjad litterär verksamhet.

För att din medlemsansökan ska behandlas måste du erlägga en avgift om 300 kr.

Är du utgiven på etablerat förlag?

Om du är utgiven på traditionella, etablerade förlag, som utför en redaktionell behandling av texten enligt god förlagspraxis och tar hänsyn till goda branschvillkor, kan du bli invald när som helst under året.

Är du egenutgivare eller utgiven via bokutgivningsföretag/hybridförlag?

Om du är utgiven på oetablerat förlag, så kallat hybridförlag, är egenutgivare eller på annat sätt själv bekostat utgivningen så kommer vi att begära in dina verk för bedömning. Invalsnämnden läser alltid verk skrivna på andra språk, egenbekostad utgivning och verk utgivna på förlag där vi ställer oss frågande till den redaktionella behandlingen av texten.

Är du utgiven endast digitalt?

Om din utgivning är endast digital, kommer vi att begära in dina verk för bedömning.

Handläggningstiden kan uppgå till 6 månader om dina verk måste bedömas.

Ansökans innehåll

Fyll i ansökan noggrant och ange utförligt din produktion. Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan men var beredd på att invalsnämnden kan begära att få läsa dina åberopade verk.

Delat författarskap bedöms individuellt efter ansvaret för helheten av verket eller efter den skrivna andelen av boken. Uppge hur stor del av verket du åberopar eller om samarbetet har inneburit att ni har ett gemensamt ansvar för hela texten.

När digital publicering åberopas ska länkar till nätsidor anges. Ange var verken finns tillgängliga för läsning i fall verken inte finns i bibliotekskatalogen LIBRIS.

Sektionstillhörighet

Sveriges Författarförbund har fyra sektioner:

Ange på ansökan vilken sektion du önskar tillhöra. Det går bra att ange tillhörighet till flera sektioner. Om du inte fyller i sektionstillhörighet går du miste om inbjudningar till medlemsmöten, kurser och annan aktivitet som anordnas av sektionen.

Hantering av uppgifter

Sveriges Författarförbund tar hänsyn till din personliga integritet och arbetar för att du ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Här hittar du vår integritetspolicy som beskriver personuppgiftshanteringen.

For information in English, click here!