minervaloggahemsidan

Minerva tillvaratar fackförfattarnas intressen i och genom förbundet, och värnar sakprosans ställning i Sverige. Vi skapar också mötesplatser där medlemmarna kan träffa kollegor, utbyta erfarenheter och utveckla sina författarskap.

Styrelsen, som väljs av årsmötet, träffas regelbundet och arrangerar bland annat medlemsmöten, kurser och författarprogram i olika delar av landet. En del program är öppna för allmänheten och syftar till att lyfta sakprosan i det offentliga samtalet.

På senare år har Minerva bland annat ordnat författarsamtal i samarbete med ABF Stockholm, där fokus legat på sakprosans litterära kvaliteter och den kreativa processen.

Minerva har under många år arbetat för att få till stånd en professur i sakprosa vid ett svenskt universitet. 2023 utsågs den första professuren, Anna Jungstrand vid Linnéuniversitetet. Läs mer.

Tolv gånger om året presenteras en medlem på hemsidan under rubriken Månadens medlem, och vi bidrar löpande med input till förbundets tidning Författaren.

Minerva samarbetar också med kollegor i andra länder och försöker värna sakprosaförfattares fri- och rättigheter där de hotas.

Kontakt

Det går bra att höra av sig till styrelsens medlemmar direkt, eller kommunicera med styrelse och medlemmar på Minervas Facebook-sida.