minervaloggahemsidan

Minerva tillvaratar fackförfattarnas intressen i och genom förbundet, och värnar sakprosans ställning i Sverige. Vi skapar också mötesplatser där medlemmarna kan träffa kollegor, utbyta erfarenheter och utveckla sina författarskap.

Styrelsen, som väljs av årsmötet, träffas regelbundet och arrangerar bland annat medlemsmöten, kurser och författarprogram i olika delar av landet. En del program är öppna för allmänheten och syftar till att lyfta sakprosan i det offentliga samtalet.

På senare år har Minerva bland annat ordnat författarsamtal i samarbete med ABF Stockholm under rubriken ”En fackbok, en författare”, där fokus legat på sakprosans litterära kvaliteter och den kreativa processen.

Minerva arbetar långsiktigt för att få till stånd en professur i sakprosa vid ett svenskt universitet, vi engagerar oss i Nätverket Gläfs (gruppen för läsning av facklitteratur i skolan) och är gärna medarrangör i olika sammanhang.

Tolv gånger om året presenteras en medlem på hemsidan under rubriken ”Månadens medlem”, och vi bidrar löpande med input till förbundets tidning Författaren.

Minerva samarbetar också med kollegor i andra länder och försöker värna sakprosaförfattares fri- och rättigheter där de hotas.

Arbetsgruppen för en professur i sakprosa

Arbetsgruppen för en professur i sakprosa inom Minerva har en hemsida där vi samlar material om och från de öppna seminarier som hållits 2016 och 2017. På hemsidan innehåller texter som ansluter till ämnet och informerar om kommande evenemang. Gör ett besök! Klicka här!

Kontakt

Det går bra att höra av sig till styrelsens medlemmar direkt, eller kommunicera med styrelse och medlemmar på Minervas Facebook-sida.