Medlemsträff på Littfest första dag! Tid: Torsdag den 16 mars, kl. 17.00 Plats: Ask, Folkets Hus i Umeå Författarförbundet bjuder in till poesiuppläsning, informationsträff och samkväm med enklare förtäring. Pär Hansson och Pernilla Berglund läser poesi. Förbundsjurist Jon Persson och översättarinformatör Ludvig Berggren håller en facklig information och svarar på frågor. Representanter från sektionsstyrelserna kommer…

Arrangeras av av Sveriges författarförbund (översättarsektionen och samiska arbetsgruppen) i samarbete med Littfest. Att översätta i grupp är både roligt och lärorikt. Grupperna sätts samman av personer med varierande kunskap om respektive språk: från enspråkiga till aktivt tvåspråkiga; från vanliga talare till yrkesförfattare/översättare. Det arbetas intensivt under begränsad tid och målet är att få fram…

Hur ska författarskap kunna utvecklas i Sveriges när strömningstjänster dumpat marknaden och författarna inte längre kan försörja sig? Behöver Sverige precis som Norge stifta en boklag? Medverkande: Grethe Rottböll, ordförande i Författarförbundet, Cilla Nauman, författare, och Stefan Jonsson, författare, kritiker och professor vid Linköpings universitet. Moderator: Per Wirtén, författare, journalist och vice ordförande i Författarförbundet….

Littfest översätter är ett samarbete mellan Författarförbundets översättarsektion och Icorn. Översättningarna äger rum på plats i Umeå och läses upp inför publik.

Hur ska författarskap kunna utvecklas i Sveriges när strömningstjänster dumpat marknaden och författarna inte längre kan försörja sig? Behöver Sverige precis som Norge stifta en boklag? Medverkande: Grethe Rottböll, ordförande i Författarförbundet, Cilla Naumann, författare, och Stefan Jonsson, författare, kritiker och professor vid Linköpings universitet. Moderator: Per Wirtén, författare, journalist och vice ordförande i Författarförbundet….

Litteraturen har alltid utgjorts av författarnas och översättarnas personliga erfarenheter och röster. Vad händer om AI tar över litteraturen? Vill vi läsa böcker skrivna och översatta av AI? Medverkande: Åsa Anesäter, jurist på Författarförbundet, Agri Ismail, författare, och Lisa Lindberg, översättare och förläggare. Moderator: Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare på Författarförbundet.