Medlemsträff på Littfest första dag! Tid: Torsdag den 16 mars, kl. 17.00 Plats: Ask, Folkets Hus i Umeå Författarförbundet bjuder in till poesiuppläsning, informationsträff och samkväm med enklare förtäring. Pär Hansson och Pernilla Berglund läser poesi. Förbundsjurist Jon Persson och översättarinformatör Ludvig Berggren håller en facklig information och svarar på frågor. Representanter från sektionsstyrelserna kommer…

Arrangeras av av Sveriges författarförbund (översättarsektionen och samiska arbetsgruppen) i samarbete med Littfest. Att översätta i grupp är både roligt och lärorikt. Grupperna sätts samman av personer med varierande kunskap om respektive språk: från enspråkiga till aktivt tvåspråkiga; från vanliga talare till yrkesförfattare/översättare. Det arbetas intensivt under begränsad tid och målet är att få fram…