Vinnaren av Katapultpriset skulle ha offentliggjorts den 14 mars, i samband med Littfest. Då Littfest har ställts in, ställs förstås även Katapultprisutdelningen in. Ny tid och plats för utdelningen publiceras så snart vi har de uppgifterna. De fem debutanter som nominerats till Katapultpriset: Judith Kiros, O, Albert Bonniers Förlag Maja Thrane, Anvisning att konservera naturalier,…

Katapultpriset, skönlitterära sektionens debutantpris, delas ut till 2023 års bästa skönlitterära debut. Prisutdelningen äger rum i lokalen där utställningen State design visas på Bildmuseet i Umeå. Katapultpriset delas ut till 2023 års bästa skönlitterära debut. ”I årets nominerade böcker råkar vi på kor, fentanylplåster, buddhor, sorbitolskålar och frågvisa barn. Teman som assimilering, identitet och arv…