• Datum:
  • Plats: Bildmuseet, Umeå

De fem debutanter som nominerats till Katapultpriset läser ur sina böcker:
Judith Kiros, O, Albert Bonniers Förlag
Maja Thrane, Anvisning att konservera naturalier, Bokförlaget Lejd
Felicia Mulinari, Det som inte kan utplånas, Albert Bonniers Förlag
Kayo Mpoyi, Mai betyder vatten, Norstedts Förlag
Daniel Yousefi, Den åttonde kontinenten, Albert Bonniers Förlag

Vinnaren offentliggörs den 14 mars klockan 09.30 i lokalen Äpplet på Littfest, Folkets Hus i Umeå.