• Datum:
  • Plats: Bildmuseet, Umeå

Vinnaren av Katapultpriset skulle ha offentliggjorts den 14 mars, i samband med Littfest. Då Littfest har ställts in, ställs förstås även Katapultprisutdelningen in. Ny tid och plats för utdelningen publiceras så snart vi har de uppgifterna.

De fem debutanter som nominerats till Katapultpriset:
Judith Kiros, O, Albert Bonniers Förlag
Maja Thrane, Anvisning att konservera naturalier, Bokförlaget Lejd
Felicia Mulinari, Det som inte kan utplånas, Albert Bonniers Förlag
Kayo Mpoyi, Mai betyder vatten, Norstedts Förlag
Daniel Yousefi, Den åttonde kontinenten, Albert Bonniers Förlag