Med rapporten Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget – 10 förslag från Sveriges Författarförbund vill Författarförbundet uppmärksamma folk- och skolbiblioteken som de folkbildande institutioner de är och på lokal, regional och nationell nivå få igång processer som i förlängningen stärker biblioteken, litteraturen, läsandet och demokratin. Rapporten har skickats till massmedia, till landets folk- och skolbibliotek, biblioteksutbildningar, berörda myndigheter och fackförbund samt till Författarförbundets medlemmar.

”Efter ett omfattande och intensivt arbete från alla som ingått i förbundets bibliotekskampanj föreligger nu slutrapporten! Jag rekommenderar alla medlemmar att läsa den och få mer kunskap om folk -och skolbiblioteken och deras roll i det demokratiska uppdraget med litteratur, läsning och samtal. I december uppvaktar vi kulturministern och nästa år inriktas arbetet mot att uppmärksamma och positivt påverka bibliotekens betydelse och utveckling”, säger Biblioteksrådets ordförande Madeleine Hjort.

Sprid gärna rapporten som finns att ladda ner som pdf här.