Biblioteken under coronakrisen – en lägesrapport från 14 folkbibliotek

Sveriges Författarförbund har gjort rapporten Biblioteken under coronakrisen – en lägesrapport från 14 folkbibliotek, som genom intervjuer med 14 biblioteks- och kulturchefer undersökt hur biblioteksverksamheten i lika många kommuner fungerar under coronakrisen. Rapporten visar att majoriteten bibliotek tar sitt demokratiska uppdrag på stort allvar och gör betydande insatser för att tillgodose invånarnas tillgång till det som biblioteken ska erbjuda. Rapporten gjordes i maj 2020 och kan laddas ner som pdf här.