Biblioteksmuseet i Borås

Ett läslyft för Sverige

Kungliga biblioteket ansvarar för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer (bland annat Sveriges Författarförbund) som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas.

Svensk Biblioteksförening

Statens Kulturråd