Under 2018 formulerade Författarförbundet och dess biblioteksråd en rad synpunkter på Nationell biblioteksstrategi och dess rapport Den femte statsmakten: Författarförbundets skrivelse NBS 20180227

På uppdrag av Erik Fichtelius har vi även sammanställt en depesch om de frågor och aspekter som ur författar- och översättarperspektiv är mest brådskande att belysa och åtgärda inom ramen för Nationell Biblioteksstrategi. Skrivelsen är sammanställd av Sveriges Författarförbund med dess biblioteksråd: Läs här (PDF)

Författarna har en utomordentligt viktig position i samhället. Just den rollen författarna och översättarna har kanske inte alltid är tillräckligt belyst eller medvetandegjord inom kulturpolitik eller förlags- och biblioteksverksamhet.

Den 18 oktober 2018 lämnade vi ytterligare synpunkter till Nationell biblioteksstrategis utredning: Från ord till handling. Den finns att läsa här: Författarförbundets synpunkter på Från ord till handling.