Vartannat år delar Stiftelsen Klas de Vylders stipendiefond för invandrarföfattare ut stipendier. Utdelningen av 2022 år stipendier ägde rum den 10 november. Stipendiemottagarna Jasim Mohamed och Sami Said intervjuades om sina författarskap och läste ur sina verk och det bjöds på mat och dryck. Mer om stipendiaterna och juryns utlåtanden kan läsas här.

Viveka Sjögren intervjuar Sami Said.

Juryn och stipendiemottagarna:
Viveka Sjögren, Stefan de Vylder, Sami Said, Jasim Mohamed och Karin Sohlgren.
Juryledamoten Shahla Karimi saknas på bilden.

Mobilkamerorna åkte fram när stipendiaterna intervjuades.