I styrelsen för Klas de Vylders stipendiefond för invandrarförfattare sitter:

Viveka Sjögren (ordförande)

Shahla Karimi

Karin Sohlgren

Tove Kullenberg