Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare utlyser stipendium vartannat år. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs texter på svenska, i original eller översättning.

Ansökan och åberopade verk

Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten går att ladda ner nedan eller skickas efter från Författarförbundets kansli. Blanketten går att fylla i på din dator men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. Sänd inte in några böcker eller annan produktion – om behov finns kommer juryn begära dessa vid senare tillfälle.

Kontakt

För frågor kontakta Sveriges Författarförbunds kansli (08-545 132 00) eller skicka ett e-post (info@forfattarforbundet.se).