Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Stiftelsen utlyser stipendium vartannat år. Nästa gång stipendiet går att söka är våren 2024.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige.

För att juryn ska kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs texter på svenska, i original eller översättning.

Ansökan och åberopade verk

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns tillgänglig under ansökningsperioden. Blanketten går att ladda ner nedan eller skickas efter från Författarförbundets kansli. Blanketten går att fylla i på din dator men måste sedan skrivas ut och undertecknas innan du sänder in den. Sänd inte in några böcker eller annan produktion – om behov finns kommer juryn begära dessa vid senare tillfälle.

Kontakt

För frågor kontakta Sveriges Författarförbunds kansli, 08-545 132 00 eller info@forfattarforbundet.se.