Gå till innehållet

Digitala uppläsningar och framträdanden

Efterfrågan på digitala uppläsningar och framträdanden har ökat. Men vad är det som gäller upphovs- och arvodesmässigt när det fysiska evenemanget blir digitalt?

Digitala uppläsningar

Bibliotek runt om i Sverige försöker att hitta nya sätt att nå ut till allmänheten, och det har blivit populärt att arrangera digitala läsningar; där författares och översättares litterära verk läses upp antingen i en live-sändning, eller filmas och läggs på en hemsida/ Youtube-kanal.

Detta är en vidareanvändning för vilken upphovspersonens godkännande behövs. Det är inte ett användande som faller under de förlagsavtal som har slutits för bokens utgivning.

Författarförbundet hänvisar till Alis som hanterar denna typ av licensiering för de verk som är anslutna till dem för förvaltning. I det fall en författare eller översättare inte är ansluten, så måste den som vill använda verket sluta individuellt avtal med denne.

Kungliga biblioteket har gått ut med en informationstext kring detta, som det kan vara bra att hänvisa till om ni får förfrågningar. Länk till denna finns här.

Alis information om digitala uppläsningar finns här.

Digitala framträdanden

Ett författarframträdande kan även vara digitalt. För det fall det är fråga om ett digitalt framträdande hänvisar vi till samma rekommendationer som vid ett fysiskt framträdande. Om rekommendationen ska gälla, så ska framträdandet live-streamas och endast visas vid detta tillfälle. Se våra övriga arvodesrekommendationer här.

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.