Gå till innehållet

Framträdanden

Minimiarvoden beträffande arvoden för framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylikt arrangemang.

Vad är ett framträdande?

Ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens, institution eller litteraturfestival där du som författare eller översättare är anlitad i ditt yrke som just författare respektive översättare. Arvodet är baserat på ett individuellt uppdrag som är tillfälligt.

Minimiarvode:

Lägst 2 800 kronor (2 131 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 15 min (höjs från 1 januari 2019 till 3 000 kronor)
Lägst 6 000 kronor (4 566 kr exkl sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar (höjs från 1 januari 2019 till 7 500 kronor)

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 750 kronor per påbörjad timme.

Tillkommande:

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi och reseersättning.

Anmärkningar:

Utgångspunkten i rekommendationerna är fakturerade uppdrag, det vill säga när uppdraget utförs av en egenföretagare med F-skatt. Arvodet för dem som har A-skatt minskas med de sociala avgifterna och preliminärskatten.

Moms:

Föredrag – om framförandet i huvudsak består av annat än läsning av egen text, till exempel ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.
Recitation – ingen moms ska läggas på om framträdandet i huvudsak består av läsning av egen text.
Skola/utbildningsväsende – ingen moms ska läggas på om framträdandet utförs som en del av undervisning i allmän skola (vanlig klassundervisning). Om uppdragsgivaren däremot bedriver kommersiell utbildning, det vill säga tar betalt av deltagarna/eleverna, gäller de vanliga momsreglerna.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (RSV 562) (www.skatteverket.se).

Framträdande i skola:

Vad gäller framträdanden i skolor hänvisas till Författarcentrums rekommendationer www.forfattarcentrum.se

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller skicka e-post (juridik@forfattarforbundet.se). Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information läs här.