Gå till innehållet

Framträdanden

Minimiarvoden beträffande arvoden för framträdanden vid möten, konferenser, på bibliotek och dylikt arrangemang.

Vad är ett framträdande?

Ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens, institution eller litteraturfestival där du som författare eller översättare är anlitad i ditt yrke som just författare respektive översättare. Arvodet är baserat på ett individuellt uppdrag som är tillfälligt. Tillägg (merarbete, ett mer omfattande uppdrag än väntat med mer) till den ingångna överenskommelsen innebär ytterligare tillägg även med avseende på arvodet.

Ett framträdande kan även vara digitalt. För det fall det är fråga om ett digitalt framträdande hänvisar vi till samma rekommendationer som vid ett fysiskt framträdande. Om framträdandet spelas in är visningstiden max en vecka (mellan vilka datum ska framgå av bokningsbekräftelsen). Observera att varken fysiska eller digitala framträdanden i skolan får spelas in.

Nedanstående rekommendationer ska gälla som lägsta utgångspunkt vid förhandling om arvode.

Minimiarvode:

Lägst 3 000 kronor (2 282 kr exkl. sociala avgifter) för framträdanden upp till 15 minuter
Lägst 7 500 kronor (5 707 kr exkl. sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Tillkommande:

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi och reseersättning.

Anmärkningar:

Utgångspunkten i rekommendationerna är fakturerade uppdrag, det vill säga när uppdraget utförs av en egenföretagare med F-skatt. Arvodet för dem som har A-skatt minskas med de sociala avgifterna och preliminärskatten.

Moms:

Föredrag – om framförandet i huvudsak består av annat än läsning av egen text, till exempel ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.
Recitation – ingen moms ska läggas på om framträdandet i huvudsak består av läsning av egen text.
Skola/utbildningsväsende – ingen moms ska läggas på om framträdandet utförs som en del av undervisning i allmän skola (vanlig klassundervisning). Om uppdragsgivaren däremot bedriver kommersiell utbildning, det vill säga tar betalt av deltagarna/eleverna, gäller de vanliga momsreglerna.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (RSV 562) (www.skatteverket.se).

Framträdande i skola:

Vad gäller framträdanden i skolor hänvisas till Författarcentrums rekommendationer www.forfattarcentrum.se

Här kan du läsa mer om arvodesrekommendationer och att ta betalt vid uppdrag i KLYS broschyr om arvoden.

Du når den juridiska avdelningen på telefon 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se. Vår ärendehantering är konfidentiell och vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om GDPR här.