Efter uppräkningen lyder Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna:

164,5 kr per 1000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett bruttoarvode i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Honoraret omräknat i netto är 113,90 kr.

Läs mer här: Översättaravtal