Svenska Förläggareföreningen har sagt upp ramavtalet, som varit i kraft sedan 2012. Uppsägningstiden är 3 månader, vilket innebär att det upphör att gälla den 24 juni 2017.

Författarförbundets jurister rekommenderar medlemmarna att fortsätta använda Standardformuläret och utgå från en rekommenderad nivå vid förhandlingar.

Till en början är det troligt att flera förlag kommer att använda Standardformuläret; däremot kanske de inte använder minimihonoraret som bottennivå för ersättningsdiskussioner. Det finns risk för att nya varianter av ersättningsmodeller och rättighetsupplåtelser i form av en totalsumma för alla rättigheter uppstår.

Det är av yttersta vikt att sekundärersättningar även fortsatt ska utgå, alternativt kompenseras på rimligt sätt. Det blir nu allt viktigare att alla översättare rapporterar in arvodesnivåer och nya kontraktsskrivningar, nya tolkningar av Översättaravtalet, nya kontraktsformulär, etcetera. Jurister och ombud kommer att arbeta för att stödja sektionen och medlemmarna gällande kontrakten.

Under uppsägningstiden gäller ramavtalet som vanligt, med Standardformulär och Minimihonorarsavtal.

Minimiarvodet är efter årets uppskrivning 104,61 kr/ttkn.

För frågor om det uppsagda ramavtalet kontakta den juridiska avdelningen (mailto:juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00)

Vad som gäller nu

När jag ska skriva nytt kontrakt

Fram till 24 juni 2017: precis som vanligt.

Därefter: föreslå kontrakt enligt Standardformuläret såsom förut.

När jag ska förhandla om arvode

Kräv som vanligt högre ersättning. Åberopa uppräkningen av minimiarvodet till 104,61 kr/ttkn.

När förlag vill ge ut pocket (eller annan sekundäranvändning är aktuell)

Fram till 24 juni: fakturera enligt överenskommelse (minimi- eller grundarvode).

Efter 24 juni saknas fastställt minimiarvode. Fakturera beräknat på grundarvodet (enligt § 9.3 i kontraktet, om vad som gäller när minimiarvode saknas), uppräknat med AKI. Kansliet återkommer med exakta siffror.

Om ett förlag vill att vi ska använda deras ”eget” kontrakt:

Fram till 24 juni: svara att du vill använda Standardformuläret.

Efter 24 juni: begär att villkoren minst motsvarar Standardformulärets. Skicka in förslaget till Författarförbundets juridiska avdelning (mailto:juridik@forfattarforbundet.se) för granskning.

Översättningar till andra språk än svenska och lyriköversättning

Det finns inget standardavtal för översättningar till andra språk, eller för översättning av lyrik. Medlemmar kan vända sig till Författarförbundet (mailto:juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00) för rådgivning kring översättningsuppdrag. Det går också bra att kontakta översättarinformatören Ludvig Berggren (mailto:ludvig.berggren@forfattarforbundet.se).

Mera information på Översättarsektionens hemsida

Åtskillig information, till exempel om vidareanvändning av översättningen som man inte avtalat om i grundavtalet, finns i ”Avtalsalfabetet” på Översättarsektionens egen hemsida.