Gå till innehållet

Översättaravtal

Avtalsinformation

I slutet av 2021 kom Författarförbundet och Bonnierförlagen överens om ett gemensamt översättaravtal för översättningar av litterära verk till det svenska språket. Avtalet började gälla den 1 februari 2022.

För övriga uppdrag rekommenderar Författarförbundet sina medlemmar och andra att använda Standardformulär för avtal mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF eller avtal med villkor som minst motsvarar dem som följer av Standardformuläret.

Detta så kallade Standardavtalet upphörde att gälla den 24 juni 2017 då Svenska Förläggareföreningen sa upp ramavtalet med Författarförbundet, men avtalet är fortfarande fullt tillämpligt vid översättningsuppdrag. Det har rötter årtionden tillbaka i tiden, är juridiskt genomlyst och återspeglar en väl upparbetad praxis.

Uppsägningen innebär också att det sedan den 24 juni 2017 inte finns någon överenskommelse med Förläggareföreningen om ett gällande minimihonorar. I stället har Författarförbundet ett rekommenderat minimihonorar som räknas upp två gånger om året – se nedan. Det rekommenderade minimihonoraret ligger inte till grund för sekundärersättningar som utgår från Standardavtalet; det gör i stället det faktiska honoraret uppräknat med AKI (läs mer om AKI här).

Behöver du hjälp med att räkna upp ditt honorar? Kontakta översättarinformatör Johanna Svartström.

Har du fått ett avtalsförslag med villkor som inte motsvarar dem som följer av Standardavtalet? Skicka in avtalet till Författarförbundets juridiska avdelning (juridik@forfattarforbundet.se) för granskning. Författarförbundet erbjuder även icke-medlemmar en kostnadsfri avtalsgranskning.

Mer information hittar du i Avtalsalfabetet.

Rekommenderat minimihonorar

Från och med mars 2024 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

185 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett F-skattarvode (tidigare även kallat bruttoarvode) i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Författarförbundets rekommenderade minimihonorar för A-skattare (tidigare även kallat nettoarvode) är 128 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. I A-skattarvodet är arbetsgivaravgifter och semesterersättning ej inkluderade.

Det är alltid översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av antal tecken.

Lyriköversättning

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges Författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2023) är 180 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 555 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 925 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr per dikt för obunden lyrik och 1 000 kr per rimmad eller bunden dikt.

Ovan angivna summor är F-skattarvoden och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen, 08-545 132 00, eller översättarinformatör Johanna Svartström, 070-561 50 55.

Mera information på Översättarsektionens hemsida

Åtskillig information, till exempel om vidareanvändning av översättningen som man inte avtalat om i grundavtalet, finns i ”Avtalsalfabetet” på Översättarsektionens egen hemsida.

 

Som medlem kan du kontakta våra jurister på 08-545 132 00 (välj ”Rådgivning”) eller genom att mejla juridik@forfattarforbundet.se.
Som debuterande författare eller litterär översättare kan du få ditt första förlagsavtal granskat genom att mejla det till adressen ovan.
Alla ärenden behandlas konfidentiellt.