Lars Salviuspriset för 2020, 100 000 kr, har tilldelats den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Priset överlämnades i samband med presentationen av årets VA-barometer som sker online via Zoom i Stockholm, den 14 december 2020.

Juryns motivering

”Vetenskap & Allmänhet har på knappt två decennier profilerat sig som respekterad aktör i gränslandet mellan akademi och samhälle. Genom att fungera som driven kunskapsnod, mötesplats och initierad sam-arbetspartner har viktiga kontakter kunnat knytas. Med stark övertygelse om att morgondagens välfärd grundas i forskningen har föreningen oförtröttligt satt möten, utveckling och kommunikation i centrum.”

Lars Salviusföreningens jury

I Lars Salviusföreningens jury för 2020 ingår dr Göran Blomqvist, ordföranden, f.d. vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Stipendier och projektbidrag

Lars Salviusföreningen delar dessutom ut stipendier och projektbidrag till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Årets mottagare och stipendier och projektbidrag presenteras här.

Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.