Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

Projektbidrag

Projektbidrag har tilldelats:
Sofia Häggman, Uppsala, 100 000 kronor för en populärvetenskaplig monografi om mumier
Dag Lindström, Stockholm, 85 000 kronor för en populärvetenskaplig bok om skråväsendet i Sverige
DIBB förlag ekonomisk förening, Linköping, 45 000 kronor för en svensk arkitekturhistoria för barn

Stipendier

Stipendier om 30 000 kr har tilldelats:
Jenny Berglund, Lidingö
Anders Björnsson
, Kista
Silvia Edling, Uppsala
Motzi Eklöf, Malmköping
Mohammad Fazlhashemi, Sollentuna
Ann Frisén, Göteborg
Anders Ivarsson Westerberg, Södertälje
Per Jensen, Rimforsa
Anders Kjellberg, Lund
Lars Kleberg, Järfälla
Janeth Leksell, Falun
Hans Lorentz, Helsingborg
Anders Rydell, Uppsala
Jan Selling, Nässjö
Charlotte Simonsson, Lund
Ulrika Söderlind, Spånga
Folke Tersman, Stockholm
Torbjörn Tännsjö, Stockholm
Martin Wiklund, Göteborg

Jury

I Lars Salviusföreningens jury för 2020 ingår Göran Blomqvist (ordförande), f d vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institutets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.