2014-05-21: Pressmeddelande: Biblioteksersättningsförhandlingarna för 2015 har strandat

2014-02-28: Pressmeddelande: Författarförbundet vill förhandla med staten

2014-02-26: Tidskriften Författaren får gästredaktörer med uppdrag att sätta en kulturpolitisk prägel.

2014-01-01: Ny bibliotekslag träder i kraft

2013-12-11: Läsa för livet – debatt och beslut i riksdagen