Pressmeddelande 2014-02-28

Det är valår och en stor del av Författarförbundets resurser går åt till att visa på och förklara vikten av ett samhälle som sätter kulturen och litteraturen i centrum.

Förbundets styrelse har beslutat att göra en förhandlingsframställan om ett ramavtal med staten. Avtalet skulle innebära att samtliga arrangörer som uppbär statliga medel för litterär verksamhet ska ersätta upphovspersonerna, författare och översättare, med skälig ersättning för nedlagt arbete.

Modellen för ramavtalet bygger på det så kallade MU-avtalet som staten slutit med fotografer, konstnärer m fl och som innebär att upphovspersoner får betalt från statliga institutioner och museer när man arbetar med utställningar.

–Ramavalet ska förslagsvis reglera hur förhandling mellan arrangör och upphovsperson ska gå till, samt fastställa vissa minimivillkor för ersättningsnivån till upphovspersonerna för deras medverkan och framträdande. Nu inväntar vi återkoppling från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, säger Gunnar Ardelius, ordförande för Sveriges Författarförbund. Det blir allt vanligare att författares framträdanden utgör en stor del av inkomsten och då är det viktigt med en skälig ersättning.

Förbundet kommer också att använda sig av sin tidskrift, Författaren, som vässats inför valet för att lyfta förbundets frågor bredare. Delar av nr 1/14 kommer att sampubliceras med DN Kultur.

–Vi ser fram emot detta och är stolta över att våra fackliga frågor uppmärksammas stort. Med tidningen har vi en unik potential att föra ut våra frågor. I de fyra kommande utgåvorna har vi bjudit in en gästredaktör för varje nummer med uppdrag att sätta en kulturpolitisk prägel, säger Gunnar Ardelius.

Kontakt: Gunnar Ardelius, förbundsordförande, tel. 0739-45 01 15, e-post ga@sff.info

Se pressrummet för pressbild mm.