Den nicaraguanske författaren Sergio Ramírez gör tre framträdanden i Sverige. Under sitt besök kommer Sergio Ramírez att delta vid arrangemang i Stockholm och Uppsala för att tala om litteraturen som motstånd, om akademisk frihet och demokrati och om situationen i Nicaragua. Det första på Cervantesinstitutet i Stockholm. För mer information och kontakt: Pierre Frühling