Välkomna till ett symposium om sakprosa, kunskapsförmedling och offentlighet. Symposiet är öppet för alla intresserade och arrangeras i samarbete mellan Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet och Minerva, Författarförbundets sektion för sakprosa. Medverkande är bland andra Magnus Linton, Annika Sandén, Ola Larsmo, Elin Sennerö Kaunitz, Staffan Bergwik, Henrik Berggren, Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin, Anna Jungstrand och Anders…