• Datum:

Förbundsstämma lördag 29 augusti 2020

Stämman skulle ha ägt rum den 16 maj, men har på grund av corona fått flyttas fram. Nedanstående kallelse till stämman skickades ut till medlemmarna den 27 maj:

Kallelse till Förbundsstämman 29 augusti 

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt på förbundsstämman.

Tid: lördag den 29 augusti 2020, klockan 10.00

Styrelsen har beslutat att årets förbundsstämma kommer genomföras digitalt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi kommer till vår hjälp ha Anna Bergkvist och en av hennes kollegor från Styrelsepost som har stor vana att leda digitala årsmöten.  Ni kommer i god tid innan årsmötet att få nödvändig information hur mötessystemet VoteIT fungerar och hur videokonferensen Zoom fungerar. Ni kommer att erbjudas möjlighet att delta på ett förmöte för att lära känna tekniken bättre och ställa alla era frågor.

Möteshandlingar kommer att tillsändas er senast den 14 augusti.

Varmt välkommen!

Grethe Rottböll
Ordförande för Sveriges Författarförbund

Här är det den info som skickades ut till förbundets medlemmar 2020-04-16:
Förbundsstämman flyttas till 29 augusti