Brev från Grethe Rottböll, ordförande:

Kära medlemmar i Coronatider!

Författarförbundet har precis som det övriga Sverige fått rita om kartan för verksamheten drastiskt dessa dagar. Fokus har varit de förlorade arbetsinkomsterna. Samtidigt gäller det att fortsätta verksamheten över tid.

Det är med förundran jag ser hur snabbt kansliet ställer om och finner sig i den nya situationen. Att hålla balansen kan vara svårt i kristider men hos oss är det en fröjd och kanske den enda fröjden att se vilken stark beredskap vi har.

Vi har ställt om till digitala möten och det är självklart att vi under dessa mest avhandlar det allra viktigaste. De längre samtalen sparar vi till krisen är över. Det som varit svårast och tagit längst tid har varit att besluta om stämman.

Vi har noga övervägt alternativen. Att hålla ordinarie förbundsstämma enligt den enligt stadgarna utsatta tiden, dvs. före första juni, är inte görligt. Detta eftersom vi helt enkelt inte kan samlas fysiskt. Därför har vi valt att skjuta fram stämman till den 29 augusti. Vår förhoppning är att vi då kan ha en stämma där vi träffas. Men om det inte är går får vi den tid vi behöver för att förbereda en digital stämma i så god demokratisk anda som möjligt.

Valberedningen är informerad liksom våra egna revisorer som också godkänt förslaget.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att delges er medlemmar inom kort. En kallelse inklusive dagordning till den framflyttade förbundsstämman kommer att sändas senast sista maj.

Under tiden fram till 29 augusti kommer således den nuvarande styrelsen att sitta kvar. Ni är välkomna med era frågor och ärenden. Både vice ordförande Patrik Lundberg och jag själv kommer att finnas till hands hela sommaren.  Vid akuta ärenden kommer det också att vara möjligt att nå kansliet.

Allt gott till er alla!

Grethe Rottböll