• Datum:
  • Plats: Zita, Stockholm

Artificiell Intelligens har kommit att bli allt vanligare inom visuellt skapande och text. Vad innebär det för dig som jobbar med att skapa text och bild? Välkommen på ett halvdagsseminarium den 19 april, då vi djupdyker i juridik och i de etiska och existentiella frågor som följer med teknikutvecklingen.

För mer information och anmälan