Morgondagens bibliotek: Hur biblioteken kan bli en demokratisk kraft

Bibliotekens demokratiska uppdrag blir allt viktigare. I Malmö satsas stort på Rosengårdsbiblioteket som nyöppnat med dubbelt så stora, moderna lokaler. På skolbiblioteken i Järva arbetar bibliotekarier med att stärka språk-, läs- och skrivutveckling. Vilka politiska insatser behövs för att stärka biblioteken i Järva? Vilken roll spelar Rosengårdsbiblioteket i sin stadsdel, och vilken roll skulle folk- och skolbiblioteken i Järva kunna spela om de alla fick rätt förutsättningar?

Medverkande

Torun Boucher, äldre- och kulturborgarråd (V), Stockholms stad
Jan Jönsson, oppositionsborgarråd (L), Stockholms stad
Cilla Dalén, skolbibliotekarie, Enbacksskolan i Tensta, Stockholms stad
Sabina Dethorey, biblioteks- och stadsutvecklare, Rosengårdsbiblioteket, Malmö stad
Moderator: Matilda Westerman

Tid och plats

Fredag 2 juni kl 14.30–15.15 i seminarietält Göteborg på Järvaveckan som äger rum på Spånga IP.
Järvaveckan pågår mellan 31 maj och 3 juni. Det är fri entré. Hela programmet finns här.

Arrangörer

Seminariet är ett samarrangemang mellan Sveriges Författarförbunds biblioteksråd och Svensk biblioteksförening.

Foto: Järvaveckan