På pressträffen deltog, förutom kulturminister Parisa Liljestrand, Alexander Christiansson (SD), Roland Utbult (KD) och Robert Hannah (L) samt kommitténs ordförande Lars Trägårdh, professor i historia.

”Det här är slöseri med skattemedel. Om regeringen lägger örat mot kulturen och lyssnar så kommer de att upptäcka att det inom alla områden redan finns en kanon, föränderlig och framsprungen ur levande samtal. Det är bara att stödja den med kunniga insatser så når den ut till befolkningen på bästa sätt”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll. ”Kultur är något som redan finns och inte ett verktyg som ovanifrån ska bygga ett samhälle.”

Författarförbundet har vid tidigare tillfällen kritiserat förslaget om en litterär kanon, läs mer nedan. Förbundet lät också göra ett upprop mot en av staten utfärdad litterär kanon, vilket också går att läsa mer om nedan.

2022-12-23: ”Konsten måste få vara levande och föränderlig”

2022-12-22: Kulturskaparna avråder från att införa en kulturkanon

2022-11-16: Upprop mot en av staten utfärdad litterär kanon

2022-11-10: Uppropet uppmärksammat

2022-10-18: En litteraturkanon är till för osäkra politiker