I ett gemensamt upprop publicerat den 22 december avråder nio intressorganisationer, däribland Författarförbundet, samstämmigt och bestämt från att införa en svensk kulturkanon. Intresse, engagemang och kunskap om konst och kultur främjas bättre genom långsiktiga satsningar på såväl samtida konst som kulturarv.

Med anledning av uppropet intervjuades Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll i SVT:s Kulturnyheterna den 22 december.