– Det är rimligt och rättvist att en ersättning betalas för möjligheten att kunna kopiera till exempel en ljudbok för privat bruk. Avgiften som betalas av elektronikbranschen är låg – för en hårddisk cirka 80 kronor, men den totala summan innebär att fler av våra medlemmar och andra kulturskapare kan leva på sitt arbete, menar Gunnar Ardelius, ordförande i Författarförbundet.  

Sverige har ett modernt och välbalanserat system för privatkopiering. Nivåerna på avgiften anpassas efter befintlig privatkopiering, men det förutsätter att elektronikbranschen samarbetar med oss. Ett klargörande från EU-domstolen innebär dessutom att privatkopieringsersättning från den allmänna statsbudgeten inte är tillåten och strider mot EU-rätten.

Flera svenska partier har uttryckt att framtidens privatkopieringssystem bör utredas. I detta arbete är det av yttersta vikt att värna det svenska kulturlivet, kulturskaparna och deras rätt till rimlig ersättning för sin upphovsrätt. Författarförbundet efterlyser i likhet med andra upphovsrättsorganisationer garantier från riksdagens partier om att dessa principer kommer att värnas och upprätthållas.