Den mest aktuella av dessa är Lars Anderssons översättning av Fosses imponerande septologi; en över tusen sidor omfattande monolog som utforskar människans möte med sig själv, döden, konsten och vår förståelse av helighet och gudomlighet.

Utöver att belöna ett mångfacetterat och djuplodande författarskap innebär det här Nobelpriset också att dramatiken får en sedan länge efterlängtad och behövlig uppmärksamhet.

Bild: Tom A. Kolstad / Det Norske Samlaget – Samlaget forlag