Grethe Rottbölls tal vid manifestationen på Fria Ukrainas plats den 8 november

”Demokratin lever alltmer undanträngd i världen. Våra värden smulas sönder av nya krig och konflikter hot och hat. Behoven av stöd uppehållstillstånd och en fredad plats att vila på växer och blir allt större. Till slut riskerar vi här i Sverige att bli vaccinerade mot världens ondska. Det är som om vi snart inte har plats för mer.

Men det har vi! I varje möte med en enskild människa är vårt engagemang lika stort lika starkt lika oförstört. Så snart vi ställs inför lidanden och umbäranden vaknar vårt behov av att försvara sträcka ut en hand hjälpa till. Vi vill vara delaktiga i det vi som förenar oss alla och som trots allt gör oss starkare i kampen mot den rena ondskan.

Författaren Heinrich Böll kallar detta starka behov för görandets poesi. Böll säger:

Vi kan vara någorlunda eniga
Om skönheten i konsten, hos en människa, i naturen
Men RÄTTEN och RÄTTVISAN är också sköna,
Och de har sin poesi, om de blir genomförda.

Jag har tänkt mycket på värdet av den enskilda människan liv. För det är bara när vi förstår att försvara varje enskild människa som vi på allvar kan motstå krigets fasor.

Även Putin försvarar människovärdet. Men det stannar vid värdet av hans eget liv. Skulle han ställas inför möjligheten att med sitt liv rädda det ryska folket skulle han välja sitt eget. Det är det han gör varje dag när han skickar sina medborgare att dö i Ukraina. Beredd som han är att offra oöverskådliga människoliv i kampen för ytterligare makt.

De allra flesta av oss väljer en annan väg. Vi väljer att värna varje enskilt människoliv vi kommer i kontakt med. Väl medvetna om att det är först då vi kan säga oss rädda livet självt. Också väl medvetna om att det faller tillbaka på våra egna enskilda liv.

Och vi gör det som genom att praktisera det som Böll kallar görandets poesi. Vi gör det genom att framhärda i att göra rätt, även om andra duckar och tittar ner i marken.

Det är därför vi är här allihop, för vi kan inte sluta göra. Just för att vi vet att det vore orätt av oss. Vi ger aldrig upp hoppet – därför att så länge vi framhärdar, genom krav på att Putinregimen omedelbart ska lämna Ukraina, att vi så länge inte det sker ska fortsätta med ekonomiska bidrag och fredssamtal, är steget allt närmare  den dag vi åter får uppleva ett befriat Ukraina.

Så länge vi lever är vi med er i den kampen!”

Övriga talare vid manifestationen var Maria Nyberg, generalsekreterare Union to Union, Nadia Volkova, Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG) och Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (c).