Stödet avser översättning till svenska av manus eller böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland.

Stödet gäller texter skrivna på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska.

Läs mer om stödet här.