I december 2015 gjorde Aller Media ett massutskick innehållandes ett nytt avtal till alla sina frilansare. Svenska Tecknare och Journalistförbundet gick snabbt ut och varnade sina medlemmar för ”fulvatalet”.

Förra fredagen (2016-02-19) skickade Aller Media avtalet till frilansarna på nytt och påstod samtidigt att Aller Media har nått en överrenskommelse förbunden – men diskussionerna har inte avslutats och i själva verket är någon överenskommelse inte nådd.

Sveriges Författarförbund håller med de andra förbunden om att avtalsförslagen är undermåliga och författare som fått utskicket bör avvakta förhandlingsresultatet innan de accepterar förslaget.