Valberedningen för 2017 valdes på Förbundsstämman den 21 maj 2016 och består av René Vázquez Díaz (sammankallande), Rose-Marie Huuva, Alva Dahl, Viveka Sjögren och Claes-Göran Wetterholm.

Skicka nominering med motivering till René Vázquez Díaz (renebokrene@gmail.com) senast den 28 februari.