Ersättning för kopiering för privat bruk har funnits i 15 år, och har omfattat ljud och rörlig bild. Förbundets medlemmar har fått ersättning för kopiering av ljudböcker men ingen ersättning har utgått för texter. Ersättningen för ljudböcker samlas in och betalas ut av Copyswede.
Exempel på privatkopiering av text som är laglig men inte ersätts är nedladdning på mobil/läsplatta, utskrift eller scanning, nedladdning av texter från webben som sedan sparas på hårddisk.
Sveriges författarförbund välkomnar en översyn av systemet i sin helhet och kommer tillsammans med andra text- och bildorganisationer arbeta hårt för att våra medlemmars verk ska ingå i ersättningssystemet.
Mer information finns på Regeringens hemsida.