Telefon: 08-545 132 00

Växeln har öppet:
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag-fredag: 09.00-11.00, 13.00-15.00

Den juridiska och ekonomiska rådgivningen har öppet:
Tisdag-fredag: 9.00-11.00