Författarförbundet har tillsammans med Svensk biblioteksförening och Förläggareföreningen begärt ett möte med den nytillträdda kulturministern Jeanette Gustafsdotter. Syftet med mötet är att diskutera behovet av ytterligare åtgärder inom det läsfrämjande arbetet. I Förläggareföreningens rapport Läsandets årsringar konstateras sammanfattningsvis att: ”Svenska elever visar ett påfallande mindre intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. Andelen föräldrar som ägnar sig åt läsaktiviteter med barnen är även lägre i Sverige än i andra länder. Föräldrars högläsning för sina barn har också minskat under de senaste decennierna, och män högläser i mindre utsträckning än kvinnor.”

Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll tror att trenden går att vända. ”Vi kan absolut vända den. Tillsammans har vi flera starka förslag och erfarenheter som kan få stora effekter”.

”Det är en styrka att våra organisationer, med delvis olika utgångspunkter, kan agera gemensamt för att stärka det läsfrämjande arbetet.”
Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening

”Läsande är en demokratifråga. Det är oerhört viktigt att vi tar den sjunkande läskunnigheten på allvar, och att vi samarbetar för att stärka barns och ungas läsförmåga.”
Jesper Monthan, ordförande Svenska Förläggareföreningen

 


Foto: Svensk biblioteksförening

Skrivelsen till kulturministern i januari 2022:

Begäran om uppvaktning

Vi önskar ett möte med kulturminister Jeanette Gustafsdotter för att diskutera läsfrämjande.

I undersökningen Ungar & medier 2021 konstaterar Statens medieråd att år 2012 läste 23 procent av 17–18-åringarna dagligen. År 2020 hade den siffran sjunkit till åtta procent.

Även för andra ålderskategorier has läsningen sjunkit väsentligt sedan 2012. 55 procent av 17–18-åringarna anser att de ägnar för lite tid åt böcker/tidningar. I Förläggareföreningens rapport Läsandets årsringar konstaterats sammanfattningsvis att: ”Svenska elever visar ett påfallande mindre intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. Andelen föräldrar som ägnar sig åt läsaktiviteter med barnen är även lägre i Sverige än i andra länder. Föräldrars högläsning för sina barn har också minskat under de senaste decennierna, och män högläser i mindre utsträckning än kvinnor.”

Mot bakgrund av ovanstående vill vi, representanter för författare, förlag och bibliotek, vid
en uppvaktning diskutera det läsfrämjande arbetet och hur det kan stärkas. Vi har delvis
olika utgångspunkter, men ett starkt gemensamt intresse av att arbeta för att stärka
läsandet i Sverige.

Med vänlig hälsning,
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges författarförbund
Jesper Monthán, ordförande Svenska Förläggareföreningen